Mateřská školka Ostrava – Martinov, příspěvková organizace

IMG_1694.jpg

Identifikační údaje

Název školy: Mateřská škola Ostrava – Martinov, příspěvková organizace
Adresa: Martinovská 3154, Ostrava – Martinov, 723 00
Telefon: 596 941 223, 724 017 401 IČO: 71004629
Typ: Jednotřídní MŠ s celodenním provozem Kapacita mateřské školy: 28 dětí (24 + 4 = udělena výjimka z počtu dětí)
Kapacita školní jídelny: 45 jídel
Součástí školy: školní jídelna s vývařovnou
Věkové složení: smíšené 3-6 let
Zřizovatel: Statutární město Ostrava – Martinov, Martinovská 3154 tel.: 599 423 106
Zřizovací listina: usnesení č. 146/20 ze dne 14. 10. 2002
Právní forma: příspěvková organizace
Právní subjektivita: od 1. 1. 2003
Zařazení do sítě: 11. 3. 1996
Ředitelka: Lenka Vítková
Celkový počet zaměstnanců: 5
Pedagogické pracovnice: 3 – ředitelka Lenka Vítková, třídní učitelka Petra Pšenicová, učitelka Alžběta Kovářová
Kuchařka: 1 – Hana Dörichová
Uklízečka: 1 – Zuzana Gelnarová
Název ŠVP:„Putování Martinovských lištiček“
E-mail:
ms.martinov@seznam.cz
Webové stránky:
www.msmartinov.cz

Datová schránka: ID: ur7kwbj

Historie naší školy

Naše mateřská škola byla vybudována za pomocí místních občanů. Již při dokončovacích pracích se předpokládalo, že bude patřit pod správu místního závodu Masokombinátu a k 1. 12. 1981 byla sepsána dohoda. Posléze byly vybaveny prostory mateřské školy a 4. 1. 1982 byl slavnostně zahájen provoz za účasti rodičů dětí, zaměstnanců MŠ a zástupců závodu. Z počátku fungovaly pouze dvě třídy, ačkoliv MŠ byla čtyřtřídní. Docházely zde děti ze staré budovy, kde byla jednotřídka. Bylo zapsáno 70 dětí, tzn. 35 dětí na jednu třídu.

Ve školním roce 1982/83 byl zahájen provoz již ve všech čtyřech třídách. Naplněnost celé MŠ se vyřešila dovážením dětí z Ostravy - Fifejd (tamní MŠ byly již naplněny). V roce 1983/84 byl provoz opět omezen pro nedostatek dětí na dvě třídy a k 1. 9. 1991 se stala mateřská škola jednotřídní. V této podobě zůstává doposud.

Mateřská škola je součástí budovy ÚMOb Martinov, ve které se nachází také praktická lékařka MUDr. Jana Lenártová a Církev Jednoty bratrské. Od 1. 1. 2003 máme právní subjektivitu. V roce 2004 celostátně dětí ubylo a mnoho mateřských škol bylo uzavřelo. Tyto prostory se začaly využívat k jiným účelům. MŠ se slučovaly s dalšími MŠ nebo se ZŠ pod jeden subjekt. Naše mateřská škola zůstala samostatným právním subjektem.

Ve školním roce 2007/08 začalo celostátně dětí přibývat. Naše mateřská škola má stále naplněnou kapacitu 28 dětí. Ve školním roce 2008/09 nastal velký problém s umísťováním dětí v MŠ celostátně. S panem starostou Karlem Civínem jsme se dohodli, že v dalších letech budou přednostně přijímány děti z Martinova. Na základě tohoto rozhodnutí jsme stanovili kritéria pro přijímání dětí do MŠ.

V červenci a srpnu 2009 byla celá budova zrekonstruována – zateplování, nová fasáda, výměna oken, dveří, žaluzií. O dva roky později byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení dětí. Součástí naší mateřské školy je velká školní zahrada, kterou využíváme celoročně ke hrám a různým pohybovým aktivitám. Krášlí ji stromy, různé okrasné keře a další zeleň.

V červenci a srpnu 2014 byla zahrada částečně zrekonstruovaná. Byl položen nový asfaltový chodník s nastříkanými šipkami, které vedou děti k jednosměrné jízdě na koloběžkách, „balančních odrážedlech“.

Náš tým

Lenka Vítková

Ředitelka MŠ
ms.martinov@seznam.cz

Petra Pšenicová

učitelka
ms.martinov@seznam.cz

Alžběta Kovářová

učitelka MŠ
ms.martinov@seznam.cz